Weighting, dosing, inspection

Weighting, dosing, inspection

In our portfolio of specialized multi-head weighers, static, linear and dynamic weighers, you will surely find a model for your company. We offer machine solutions that can cope with difficult challenges. We have a full range of radial, linear and linear dynamic models that are designed for various products and sectors of the food (including fruit and vegetable) and industrial sectors and the challenges associated with them.

In addition to our weighing stations, we select, deliver and integrate automatic machines: dynamic weight control, weighing and labeling systems, metal contamination detectors and X-Ray scanners.

Product weight and contamination control

Automatic dynamic check weighing scales, metal detectors or X-Ray are indispensable machines and devices included in the weighing and packaging lines. They allow the automatic rejection of packaged products in which they have detected unwanted foreign bodies – whether in the form of various metals or other structures such as wood, glass, plastic elements, etc.

Our company provides individual solutions of reputable manufacturers in the field of weight control, non-invasive contamination detection systems and compact labeling and weighing-labeling machines.

Wagi Kontrolne Dynamiczne

Umożliwiają bardzo szybki pomiar masy produktu na linii produkcyjnej. Taki pomiar można wykorzystać do segregacji produktów pod względem masowym, odrzucania towaru niespełniającego określonych wymagań, a także sumowania ważeń z linii produkcyjnej czy prowadzenia kontroli towarów paczkowanych.

Automatyczne Systemy Ważąco-Etykietujące Dynamiczne

Bardzo ważnym elementem całego procesu pakowania i logistyki w zastosowaniach przemysłowych jest możliwość śledzenia przepływu produktów i materiałów w łańcuchu dostaw. Jest to możliwe np. przez zastosowanie automatycznych systemów ważących i znakujących produkt-opakowanie w tym samym czasie, przez aplikację etykiety lub nadruk bezpośredni odpowiednich danych i kodów oraz dodatkowo jego bezbłędne zważenie z nadrukiem lub nierzeczywistej wagi produktu. Wskazane informacje zarówno znakują odpowiednie opakowanie. Towar jest rejestrowany w czasie rzeczywistym i przenoszony do systemu informatycznego. Ich automatyczna identyfikacja daje pewność, że w danym momencie rejestrowany jest właściwy towar, podlegający wymianie w łańcuchu dostaw. Nasze urządzenie znajdują zastosowanie dla wielu typów produktów takich jak: owoce i warzywa, mięso i wyroby garmażeryjne, przetwory mleczne itp.

Detektory Metali

Obowiązujące prawo wymaga od producentów przeprowadzania kontroli wyrobu gotowego. Dodatkowo klienci finalnych produktów, sieci dyskontowe i supermarkety narzucają własne warunki wewnętrznej kontroli jakości produkcji, tym samym wymuszając korzystanie z urządzeń do wykrywania zanieczyszczeń metalicznych, typu detektor metali.

Skanery X-Ray

Oferowane urządzenia rentgenowskie wykorzystują najnowocześniejszą technologię do wykrywania zanieczyszczeń. To najlepsze urządzenie do kontroli braków i kompletności produktów, w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom końcowym. Dokładne i niezawodne systemy kontroli rentgenowskich zapewniają wyjątkową detekcję i kontrolę integralności produktu.


Contact us, we will answer
all individual questions!