Automatyczne Systemy Ważąco-Etykietujące Dynamiczne

Automatyczne Systemy Ważąco-Etykietujące Dynamiczne

Bardzo ważnym elementem całego procesu pakowania i logistyki w zastosowaniach przemysłowych jest możliwość śledzenia przepływu produktów i materiałów w łańcuchu dostaw. Jest to możliwe np. przez zastosowanie automatycznych systemów ważących i znakujących produkt-opakowanie w tym samym czasie, przez aplikację etykiety lub nadruk bezpośredni odpowiednich danych i kodów oraz dodatkowo jego bezbłędne zważenie z nadrukiem lub nierzeczywistej wagi produktu. Wskazane informacje zarówno znakują odpowiednie opakowanie. Towar jest rejestrowany w czasie rzeczywistym i przenoszony do systemu informatycznego. Ich automatyczna identyfikacja daje pewność, że w danym momencie rejestrowany jest właściwy towar, podlegający wymianie w łańcuchu dostaw. Nasze urządzenie znajdują zastosowanie dla wielu typów produktów takich jak: owoce i warzywa, mięso i wyroby garmażeryjne, przetwory mleczne itp.


Skontaktuj się z nami, odpowiemy
na wszystkie indywidualne pytania!