Roboty przemysłowe i współpracujące

Roboty współpracujące wykorzystywane są w dwóch scenariuszach aplikacyjnych: współpracy pracownika i maszyny, gdzie dzielą się obowiązkami w ramach jednego zadania, oraz w wykonywaniu przez nich oddzielnych czynności, przy czym osoba i robot znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie. Najczęstsze role cobotów związane są z podnoszeniem, przenoszeniem elementów, montażem, pakowaniem i paletyzacją. Wielkości i ciężary elementów są istotne bowiem udźwig typowych robotów współpracujących to do 20  kilogramów. Dodatkowo ograniczony zasięg i niewielkie prędkości ruchu wprost uniemożliwiają zastosowania tych maszyn.

We wszystkich aplikacjach w których zastosowanie cobotów jest nie możliwe ze względu na ich charakterystykę i w/w ograniczenia. Ze względu na ograniczenia cobotów, alternatywnie Nasza firma oferuje roboty przemysłowe. Liczymy czas cyklu, wydajności, ROI oraz wiele innych wskaźników i na ich podstawie dobieramy odpowiedni model robota. Dla wielu zastosowań i branż typowy robot przemysłowy jest statystycznie dużo bardziej opłacalny we wdrożeniu i gwarantuje szybszy zwrot na inwestycji. Robot przemysłowy najlepiej sprawdza się w celi zapewniającej planowaną wydajność aplikacji i bezpieczeństwo pracowników.

Naszym partnerem zarówno w przypadku robotów współpracujących jak i przemysłowych jest firma Yaskawa.

Roboty współpracujące

Roboty współpracujące (collaborative robots) – czyli coboty – są przeznaczone do bezpośredniej współpracy ramię w ramię z człowiekiem, często bez konieczności wygradzania stanowiska siatkami bezpieczeństwa. Ta cecha oraz możliwość wyposażenia w szereg narzędzi i funkcji czyni coboty niezwykle efektywnymi i elastycznymi narzędziami. Dostosowanie wdrożeń w całym spektrum zastosowań i dla wszystkich branż pozwala zmaksymalizować korzyści oraz osiągnąć zwrot z inwestycji.

Główne zalety cobotów:

Łatwe programowanie i szybkie wdrożenie
Coboty może uruchomić każdy, nawet bez doświadczenia w programowaniu. Dzięki przyjaznemu i łatwemu w programowaniu interfejsowi uruchomienie i wprawienie w ruch ramienia cobota jest szybkie i proste. Natomiast czas wdrożenia kompleksowej zrobotyzowanej aplikacji lub stanowiska z wykorzystaniem cobota jest krótszy od standardowego, co ma kluczowe znaczenie w procesie wprowadzania konkretnych rozwiązań.

Elastyczne
W przeciwieństwie do robotów przemysłowych, najczęściej na stałe zamontowanych w określonym miejscu i wykonujących jedną czynność, stanowiska cobotów mogą być mobilne. Co ważne, można je łatwo przesuwać i wykorzystywać w innej części procesu produkcyjnego.

Bezpieczne
Dzięki zastosowaniu cobotów możemy odciążyć lub uwolnić pracowników od monotonnych, powtarzających się czy niebezpiecznych czynności. Tym samym zmniejszamy liczbę wypadków czy schorzeń. Dodatkowo pracownicy mogą być kierowani do zadań bardziej kreatywnych, bezpieczniejszych czy z wyższą wartością dodaną. W przypadku pracy ramię w ramię wbudowane czujniki siły automatycznie wstrzymują pracę cobota, kiedy ten napotka przeszkodę.

Wdrażamy oraz integrujemy coboty według indywidualnych potrzeb i zadań produkcyjnych klienta. Wykorzystując roboty współpracujące, dostarczamy gotowe zrobotyzowane stacje o różnym poziomie zaawansowania.
W szczególności specjalizujemy się w automatyzacji i robotyzacji takich zadań produkcyjnych, jak przenoszenie, podawanie, podnoszenie, umieszczanie czy pobieranie. Są to aktywności związane z szeroko pojętym przygotowaniem i pakowaniem produktu oraz paletyzacją i depaletyzacją różnego rodzaju opakowań indywidualnych i zbiorczych.

Jesteśmy specjalistami w tworzeniu wydajnych oraz ergonomicznych systemów paletyzujących, projektowanych zgodnie z obecnymi i przyszłymi wymaganiami naszych klientów.
Proponujemy rozwiązania różnorodne zarówno pod względem wielkości, udźwigu i przepustowości, jak i doboru zastosowanych w nich chwytaków. Dzięki modułowej konstrukcji rozbudowanie i doposażenie stacji w nowe urządzenia możliwe jest w dowolnym momencie.

Coboty

Szybki zwrot z inwestycji i dążenie do zmniejszania kosztów końcowych produkcji na liniach o niskich prędkościach są coraz bardziej powszechne. Jest to możliwe dzięki zastąpieniu ręcznej paletyzacji kompaktowymi i przyjaznymi dla użytkownika cobotycznymi paletyzatorami. Jeszcze do niedawna istotnym ograniczeniem dla tego typu rozwiązań był udźwig i zasięg cobotów, dlatego poszerzyliśmy naszą ofertę o nowe stacje paletyzacji Cobopal Y w oparciu o roboty współpracujące firmy Yaskawa. Umożliwia to przenoszenie i układanie opakowań zbiorczych o ciężarze do 18 kg, przy bardzo dużym zasięgu wynoszącym 1700 mm oraz z możliwością ułożenia palety do wysokości 1900 m bez potrzeby stosowania elewacyjnej kolumny teleskopowej. Ograniczając prędkość do 6 cykli na minutę, cobot paletyzujący nadal pozwala na swobodną i bezpieczną interakcję między operatorami a urządzeniem. W zależności od wyboru wersji opartej na platformie automatyki przemysłowej PC i PLC, czy standardowym intuicyjnym interfejsie tabletowym HMI, każde rozwiązanie gwarantuje wysoką niezawodność maszyny, szybkie ponowne wznawianie pracy, łatwe tworzenie nowych wzorów warstw i palet oraz przyjazną dla użytkownika obsługę.


Skontaktuj się z nami, odpowiemy
na wszystkie indywidualne pytania!