Roboty przemysłowe i współpracujące

Roboty współpracujące wykorzystywane są w dwóch scenariuszach aplikacyjnych: współpracy pracownika i maszyny, gdzie dzielą się obowiązkami w ramach jednego zadania, oraz w wykonywaniu przez nich oddzielnych czynności, przy czym osoba i robot znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie. Najczęstsze role cobotów związane są z podnoszeniem, przenoszeniem elementów, montażem, pakowaniem i paletyzacją. Wielkości i ciężary elementów są istotne bowiem udźwig typowych robotów współpracujących to do 20  kilogramów. Dodatkowo ograniczony zasięg i niewielkie prędkości ruchu wprost uniemożliwiają zastosowania tych maszyn.

We wszystkich aplikacjach w których zastosowanie cobotów jest nie możliwe ze względu na ich charakterystykę i w/w ograniczenia. Ze względu na ograniczenia cobotów, alternatywnie Nasza firma oferuje roboty przemysłowe. Liczymy czas cyklu, wydajności, ROI oraz wiele innych wskaźników i na ich podstawie dobieramy odpowiedni model robota. Dla wielu zastosowań i branż typowy robot przemysłowy jest statystycznie dużo bardziej opłacalny we wdrożeniu i gwarantuje szybszy zwrot na inwestycji. Robot przemysłowy najlepiej sprawdza się w celi zapewniającej planowaną wydajność aplikacji i bezpieczeństwo pracowników.

Roboty przemysłowe

Wykorzystując synergię i doświadczenie we wdrażaniu robotów współpracujących w procesach produkcyjnych związanych z paletyzacją oraz pakowaniem produktów, i tam, gdzie udźwig, prędkości i funkcjonalność stanowią barierę dla robotów współpracujących, dostarczamy indywidualne rozwiązania oparte na robotach przemysłowych. Specjalizujemy się głównie w rozwiązaniach związanych z procesami paletyzacji i szybkiego przemieszczania produktów.

Roboty przemysłowe są wykorzystywane w takich procesach jak:

Paletyzacja

Wykorzystujemy tutaj główne zalety robotów przemysłowych, m.in. udźwig, specyfika opakowania zbiorczego, zasięg, precyzja i wydajność. Na podstawie pełnej analizy potrzeb klienta, specyfiki jego produktu oraz planów rozwojowych dostarczamy gotowe zrobotyzowane stacje, umożliwiając ich natychmiastową implementację. Ich ważną cechą jest elastyczność, polegająca na współpracy z już działającymi urządzeniami, oraz możliwość prostego i szybkiego dostosowania do nowego profilu wytwarzania.

Pick&Place

W procesach przemieszczania i pakowania pojedynczych produktów koncentrujemy się na wdrażaniu modułowych aplikacji, opartych na robotach typu Delta. Ten typ robotów jest idealny, gdy oczekuje się bardzo wysokiej wydajności (cykl trwa mniej niż sekundę), gdzie produkt przemieszczany jest na niewielką odległość z zachowaniem wysokiej precyzji działania, a jego masa nie przekracza 8 kg.
Roboty pick & place znacząco przyspieszają przebieg takich procesów jak pobieranie produktów czy detali i umieszczanie ich w miejscach przeznaczenia. Zapewniają wysoką i przewidywalną jakość, wynikającą z niezwykłej dokładności (powtarzalności) ruchów. Zaletą robotów pick & place jest możliwość wymiany efektora (narzędzia roboczego) w celu dostosowania do nowego produktu lub zmiany technologii. Łatwe przezbrojenie w połączeniu z opcją szybkiego przeprogramowania przesądza o elastyczności tych układów. Dodatkowo roboty typu Delta mogą być wyposażone w systemy wizyjne, umożliwiające identyfikowanie produktu oraz określenie jego pozycji i orientacji w przestrzeni, współpracują z przenośnikami taśmowymi z wbudowanym systemem śledzenia linii czy innymi systemami opartymi na nowoczesnych kamerach lub czujnikach wizyjnych umożliwiających np. rozpoznawanie kolorów, zmian wymiarów produktu czy kształtów.


Skontaktuj się z nami, odpowiemy
na wszystkie indywidualne pytania!