AMR mobile robots

AMR mobile robots ensure optimal in-house logistics. They can carry loads of different weights, releasing human resources at the same time. It is possible to mount on them customized top modules such as containers, racks, lifts and conveyors which additionally streamlines the functioning of the production chain.

Depending on the needs, our AMR robots can transport objects with the weight of from 100 to 1500 kg. Full safety and efficiency of intralogistics is ensured by many additional modules supporting the operation of these devices.

The main advantages of AMR mobile robots:

Quick implementation:
installation without changes to the work layout and without the need to install any tags.

Flexibility:
robots can be used for a variety of tasks thanks to different modules and an open interface.

Safety:
they maneuver around people and obstacles, have built-in security scanners.

Increasing productivity:
they automate and optimize material flow in order to maximize the streamline of operations.

Fast return on investment:
predictable and efficient implementation costs.

We provide our clients with an intelligent intralogistics platform based on autonomous mobile robots. VersaBox solutions allow you to eliminate the growing shortages of the workforce thanks to effective smart devices. They help to increase productivity by supporting the implementation of flexible and smart next-generation logistics processes (Intralogistics 4.0).

Mobilny robot 500 i 1500

Versabot 500 i 1500 to wszechstronne roboty mobilne i odpowiednie do większości zadań intralogistycznych w zakładach produkcyjnych, udźwigu do 500 i 1500 kg. Ze względu na dobrze przemyślaną modułową konstrukcję mogą być dostosowane do specyficznych środowisk produkcyjnych i różnych rodzajów ładunków. Verabot transportuje ładunek do miejsca docelowego w magazynie, na linii produkcyjnej itp. Wystarczy wskazać dowolny punkt na mapie, a robot podjedzie do niego samodzielnie – bez konieczności ręcznego sterowania (np. joystickiem). VB może zacząć działać w Twoim magazynie „out-of-the-box”. Urządzenie nie wymaga żadnych modyfikacji infrastruktury powierzchni (np. linii magnetycznych lub indukcyjnych, sensorów itp.)

Narzędzia do AMR

Oferujemy standardowe narzędzia transportowe, które są przeznaczone do typowych procesów oraz najbardziej popularnych ładunków. Standardowe rozwiązania konstrukcji narzędzi transportowych spełniają większość wymagań stawianych przed flotą. Pojawia się jednak wiele nowych wyzwań, stawianych przez istniejące warunki obsługi czy transportu ładunku. Wymagają one nowych, innowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych.

Dostępne narzędzia transportowe:

  • moduł sprzęgu automatycznego
  • moduł podnośnika paletowego
  • inne standardowe narzędzie transportowe

Software do AMR

W przypadku wykorzystania więcej niż 1 jednostki AMR, zarządzanie flotą jest koniecznym komponentem systemu Autonomy@Work. Modułem wewnętrznym FM jest Multi Robot System, który zapewnia bezkolizyjność i poprawną pracę wielu jednostek. Umożliwia także zarządzanie nimi z poziomu aplikacji WebApp – możliwa jest m.in. konfiguracja floty jednostek, parametryzacja procesu lub podgląd bieżących zadań i statusów wielu pracujących jednostek autonomicznych.

Oprogramowanie umożliwia użytkownikowi samodzielną i zupełnie dowolną konfigurację, zmianę tras i punktów zdawczo-odbiorczych robota. Celem symulacji jest optymalizacja procesu. Przy użyciu specjalistycznego oprogramowania oraz przy uwzględnieniu liczby zastosowanych robotów, dokonuje się wyznaczenia maksymalnej efektywności ze względu na liczbę wykonywanych zleceń.

Takie działanie pozwala na otrzymanie konkretnych informacji w czasie na temat liczby wykonanych zleceń, wydajności procesu, przewidywanego czasu ładowania, oczekiwania robota oraz wystąpień zleceń dodatkowych.

 


Contact us, we will answer
all individual questions!