Roboty mobilne AMR

Roboty mobilne AMR zapewniają optymalną logistykę wewnątrzzakładową. Mogą przewozić ładunki o różnej wadze, uwalniając przy tym zasoby ludzkie. Można również zamontować na nich indywidualnie dostosowane moduły górne, takie jak pojemniki, stelaże, podnośniki czy przenośniki, co dodatkowo usprawnia działanie łańcucha produkcyjnego.
W zależności od potrzeb oferowane przez nas roboty AMR mają możliwość transportu obiektów o masie od 100 do 1500 kg. Pełne bezpieczeństwo oraz efektywność intralogistyki zapewnia wiele dodatkowych modułów wspomagających pracę tych urządzeń.

Główne zalety robotów mobilnych AMR:

Szybkie wdrożenie:
instalacja bez zmian w układzie pracy oraz bez konieczności montażu jakichkolwiek znaczników.

Elastyczność:
roboty mogą być wykorzystywane do różnych zadań dzięki różnorodnym modułom oraz otwartemu interfejsowi.
Bezpieczeństwo:
manewrują wokół ludzi i przeszkód, posiadają wbudowane skanery bezpieczeństwa.
Zwiększenie produktywności:
automatyzują i optymalizują przepływ materiału w celu maksymalnego usprawnienia prowadzonych działań.
Szybki zwrot z inwestycji:
przewidywalny oraz sprawny koszt wdrożenia.

Dostarczamy klientom platformę inteligentnej intralogistyki opartą na autonomicznych robotach mobilnych. Rozwiązania VersaBox pozwalają wyeliminować rosnące deficyty siły roboczej dzięki efektywnym inteligentnym urządzeniom. Pomagają podnieść produktywność, wspierając wdrażanie elastycznych i sprytnych procesów logistycznych nowej generacji (Intralogistyka 4.0).

Mobilny robot 500 i 1500

Versabot 500 i 1500 to wszechstronne roboty mobilne i odpowiednie do większości zadań intralogistycznych w zakładach produkcyjnych, udźwigu do 500 i 1500 kg. Ze względu na dobrze przemyślaną modułową konstrukcję mogą być dostosowane do specyficznych środowisk produkcyjnych i różnych rodzajów ładunków. Verabot transportuje ładunek do miejsca docelowego w magazynie, na linii produkcyjnej itp. Wystarczy wskazać dowolny punkt na mapie, a robot podjedzie do niego samodzielnie – bez konieczności ręcznego sterowania (np. joystickiem). VB może zacząć działać w Twoim magazynie „out-of-the-box”. Urządzenie nie wymaga żadnych modyfikacji infrastruktury powierzchni (np. linii magnetycznych lub indukcyjnych, sensorów itp.)

Narzędzia do AMR

Oferujemy standardowe narzędzia transportowe, które są przeznaczone do typowych procesów oraz najbardziej popularnych ładunków. Standardowe rozwiązania konstrukcji narzędzi transportowych spełniają większość wymagań stawianych przed flotą. Pojawia się jednak wiele nowych wyzwań, stawianych przez istniejące warunki obsługi czy transportu ładunku. Wymagają one nowych, innowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych.

Dostępne narzędzia transportowe:

  • moduł sprzęgu automatycznego
  • moduł podnośnika paletowego
  • inne standardowe narzędzie transportowe

Software do AMR

W przypadku wykorzystania więcej niż 1 jednostki AMR, zarządzanie flotą jest koniecznym komponentem systemu Autonomy@Work. Modułem wewnętrznym FM jest Multi Robot System, który zapewnia bezkolizyjność i poprawną pracę wielu jednostek. Umożliwia także zarządzanie nimi z poziomu aplikacji WebApp – możliwa jest m.in. konfiguracja floty jednostek, parametryzacja procesu lub podgląd bieżących zadań i statusów wielu pracujących jednostek autonomicznych.

Oprogramowanie umożliwia użytkownikowi samodzielną i zupełnie dowolną konfigurację, zmianę tras i punktów zdawczo-odbiorczych robota. Celem symulacji jest optymalizacja procesu. Przy użyciu specjalistycznego oprogramowania oraz przy uwzględnieniu liczby zastosowanych robotów, dokonuje się wyznaczenia maksymalnej efektywności ze względu na liczbę wykonywanych zleceń.

Takie działanie pozwala na otrzymanie konkretnych informacji w czasie na temat liczby wykonanych zleceń, wydajności procesu, przewidywanego czasu ładowania, oczekiwania robota oraz wystąpień zleceń dodatkowych.

 


Skontaktuj się z nami, odpowiemy
na wszystkie indywidualne pytania!