Paletyzatory Inline, Multi, Compact Max

Paletyzatory Inline, Multi, Compact Max

Inline to układy wielu stacji paletyzacji modułowych, wyposażonych i skonfigurowanych w zależności od potrzeb w różne urządzenia dodatkowe i peryferyjne oraz systemy transportu i podawania produktu uwzględniające:

  • logistykę wewnątrzmagazynową klienta
  • elementy konstrukcyjne
  • dostępy do istniejących maszyn i ciągów komunikacyjnych, które decydują również o wyborze jednego lub kombinacji wielu dostępnych układów transportu produktu (górnego, dolnego, poziomego czy pionowego).

Multi to paletyzatory głównie wykorzystywane do paletyzacji wieloproduktowej, innymi słowy jedna stacja Multi pozwala na paletyzację dwóch różnych produktów na dwóch paletach w tym samym czasie i na tej samej stacji.
ComPact Max to ultrawydajna i kompaktowa stacja paletyzacji z podwójnym system podawczym produktu, co umożliwia układnie na paletach produktu z prędkością od 30 do 70 opakowań zbiorczych na minutę,  jednocześnie zachowując delikatne traktowanie produktu podczas jego transportu i procesu jego paletyzacji. Dodatkowo przy zachowaniu maksymalnej delikatności transportu produktu podczas całego procesu jego paletyzacji.

Główne zalety paletyzatorów wysokowydajnych InterSystem to:

  • modułowa konstrukcja pozwalająca na rozbudowę w zależności od nowych zadań produkcyjnych lub wzrostu wydajności
  • prosta obsługa
  • samodzielne tworzenie schematów paletyzacji dla układanych warstw
  • brak ryzyka uszkodzenia produktu w porównaniu z chwytaniem i unoszeniem, minimalny czas wdrożenia i oddania do eksploatacji
  • przyjazny i łatwy w obsłudze interfejs
  • niezawodność zminimalizowane wymogi konserwacji i bezawaryjna praca

Skontaktuj się z nami, odpowiemy
na wszystkie indywidualne pytania!