SOMIC 424 DT do opakowań kilkuczęściowych typu tacka/wieko

SOMIC 424 DT do opakowań kilkuczęściowych typu tacka/wieko

Dedykowany do grupowania i pakowania produktów w pudełkach otwartych i opakowaniach typu wieko/tacka (wieko wewnątrz).

Produkty w opakowaniach jednostkowych są doprowadzane pojedynczo i grupowane. Następnie wykrój wieka jest nakładany na grupę produktów, składany wokół nich i w razie potrzeby sklejany. Nakrytą wiekiem grupę produktów umieszcza się na wykroju opakowania typu tray. Tray jest składany wokół nakrytych wiekiem produktów i sklejany klejem na gorąco.


Skontaktuj się z nami, odpowiemy
na wszystkie indywidualne pytania!