Automatyzacja procesu paletyzacji i owijania gotowych palet.

Automatyzacja procesu paletyzacji i owijania gotowych palet.

Wydajność linii 25 palet/h – projekt zrealizowany dla państwowej spółki cukrowniczej


Skontaktuj się z nami, odpowiemy
na wszystkie indywidualne pytania!