Osłona bezpieczeństwa z bramą na 15 palet

Osłona bezpieczeństwa z bramą na 15 palet

Bramka jest częścią osłony bezpieczeństwa i jest montowana dla zwiększenia bezpieczeństwa. PALOMAT® może być obsługiwany tylko wtedy, gdy brama jest zamknięta i zablokowana wyłącznikiem bezpieczeństwa bramy.
Bramka osłania prawą przednią część maszyny od wierzchołka drugiej palety licząc od podłogi do szczytu ramy zabezpieczającej.


Skontaktuj się z nami, odpowiemy
na wszystkie indywidualne pytania!